Hulde aan complotgekkies

Misschien dat het wat raar klinkt uit mijn mond: maar ik ben dol op complotgekkies.

De afgelopen tijd schreef ik een paar kritische artikelen over complotters die menen dat de hele wereld corrupt is en ongelijk heeft. Ik deed dat op basis van feiten en door verschillende rechters naar voren gehaalde standpunten.

Die verhalen brachten op het internet een storm aan reacties met zich mee. Ik zal u de meeste besparen, maar het komt er op neer dat mij van alles aangedaan moet worden. Dat ik moet worden ontslagen. Het niet verdien om te leven. Mijn ruiten er aan moeten geloven. Enzovoort.

De hoofdredactie van het Algemeen Dagblad kreeg mailtjes waarin werd gevraagd om mijn ontslag. Een complotdenker stapte naar de politie om aangifte te doen tegen mij, de VARA, Peter R. de Vries, Matthijs van Nieuwkerk, de Volkskrant en Telegraaf. De aangifte werd keurig opgenomen door agenten die doorgaans klagen over de stevige werkdruk en het gegeven dat ze niet vaak genoeg op straat zijn. Op diverse sites verschenen profielschetsen van mij. Ik zou pedofiel zijn. Niet deugen. Nooit meer een verhaal mogen schrijven. Op internet aangetroffen foto’s werden bewerkt, zure pennetjes aangescherpt.

Ik zal het hier maar toegeven: ik vind het allemaal prima.

Het internet heeft een stem gegeven aan iedereen. Een ieder kan een weblog beginnen en heeft de ruimte om ongestraft de grootst mogelijke onzin te verkondigen. Als een rechter een dagboek verbiedt, knallen complotters datzelfde dagboek meteen smalend online. Het geeft ze een zekere macht. Ook al is het alleen een macht die zij zelf als zodanig ervaren.

Onvrede en frustratie in de samenleving is er altijd geweest. Een zeker percentage zal altijd een doel vinden om de eigen onvrede op te projecteren. Het eigen falen wellicht. Het internet geeft deze mensen een manier om zich te uiten. Het gevoel mee te tellen.

De diverse haatsites hebben allemaal een select publiek. Een handjevol gelijkgestemden vindt er de eigen waarheid, hoe onfatsoenlijk ook opgeschreven. Ze krijgen bevestiging van hun eigen denkbeelden, hoe bizar soms ook.

Zo zijn er mensen die geloven dat wij geregeerd worden door een bende pedofielen, die er alles (tot moord aan toe) aan doet om aan de macht te blijven zodat ze hun perverse, satanische zucht naar kinderen voort kunnen zetten. Uiteraard faciliteert de journalistiek deze macht. Door er niet over te schrijven. Tegen betaling. Zo zitten we allemaal in hetzelfde satanische systeem. Spoedig zullen wij allemaal verdoemd te zijn. De bijbel is er een kinderboek bij.

Complotgekkies hebben altijd gelijk. Een verloren rechtszaak is een gewonnen rechtszaak. Gefundeerde kritiek een bewijs voor hun grote gelijk. Weerstand het bewijs voor hun eigen waarheid. Zwijgen een legitimatie om los te kunnen gaan.

Je zou die rare denkbeelden gevaarlijk kunnen noemen. Ik doe dat niet. Het gaat slechts om een klein groepje ontspoorde medeburgers die hun tijd vullen met haat, negatieve energie en frustratie. Dat is niet nieuw. Vroeger zaten ze in de kroeg, voor hetzelfde selecte gehoor. Als ze het te bont maakten, werden ze door een korzelige barkeeper uit het pand gezet. Schreeuw thuis maar verder. Morgen ben je weer welkom. Al was het maar om de achterstallige barrekening te betalen.

Die tijden zijn een beetje voorbij. De gefrustreerde burgers zitten nu thuis, veilig achter hun toetsenbord, en slingeren hun onvrede ongecensureerd, maar vrijwel altijd anoniem, de wereld in. Aan de andere kant van het internet lezen een paar gelijkgestemden instemmend mee. Ze reageren furieus op het gestelde. Klaar.

Persoonlijk ben ik erg blij met de websites van complotgekkies en hun aanhang. Ze voorzien in een behoefte door gefrustreerde onvrede te kanaliseren. Ze vangen de toetsenbordridders op en geven een stem – hoe klein ook – aan de onvrede en de haat. Het is prima dat die haat daar blijft, voor een klein publiek, waar de haters anoniem hun gal mogen spuwen over alles dat hen dwars zit.

Journalisten die schrijven over complotgekkies krijgen een hele lading ‘kritiek’ over zich heen. Die kritiek – hoe grof en onzinnig ook – blijft gelukkig doelloos hangen in de krochten van het internet.

Waar het hoort.

65 thoughts on “Hulde aan complotgekkies

 1. Toch ook maar even hier geplaatst omdat je plots van topic veranderde en omdat ik me ook tot de complotters reken. Het heeft er alle schijn van dat je me ontloopt. Maar goed, je hebt nu ook alle gelegenheid om hierop te reageren. Enige reactie van jou zou je geloofwaardigheid wat op kunnen vijzelen:

  Beste Chris,
  Je neemt me hopelijk niet kwalijk dat ik hier nog een keer reageer. Maar ik denk dat je nog veel moet leren. Te beginnen met je eigen mailtje van gisteren (heb het wat ingekort om wit-ruimte te sparen):

  Geachte heer Vergeer,
  Het spijt mij u te moeten mededelen dat u in onderhavige zaak geen direct betrokken partij bent. Het dispuut draait om de heren Dankbaar en Mauritz, alwaar de ter discussie staande teksten betrekking op hebben.
  U bent als geinteresseerde burger juridisch geen partij in deze, tenzij u uiteraard een schriftelijke machtiging kunt overhandigen waarop te lezen is dat u de zaken voor beide heren in behartiging neemt, waarna de eventuele correspondentie verder tussen juristen kan worden afgehandeld.
  Met warme groet,
  Chris Klomp
  Journalist

  Ik moet Hans Mauritz en Wim Dankbaar direct gelijk geven dat jij in staat bent om in een paar regels tekst zoveel baarlijke nonsens te proppen. Maar mijn observatie is ook dat je je blijkbaar rot geschrokken bent. Vooral ook omdat je zelfs niet op mij durfde reageren op je eigen blog.

  Te beginnen met je opmerking(en) dat ik geen direct betrokken partij zou zijn. Als jij je huiswerk zou hebben gedaan (kun je zelfs lezen in mijn gewraakte tekst), zou je ook weten dat ik zo’n 3 tot 4 jaar onderzoek heb gedaan in de zaak Vaatstra. Vandaar ook dat ik een zeer goeie band op heb kunnen bouwen met Maaike Terpstra. Ik beweerde zelfs dat jij nooit contact hebt gehad met Maaike zodat je anderen maar wat na zit te papagaaien, zonder (journalistieke) onderbouwing. Hetgeen je in bovenstaande mail blijkbaar ook al niet wenst te erkennen.

  Dan begrijp ik werkelijk niet waarom ik nota bene een machtiging zou moeten overhandigen om mijn mening hier en tegenover jou te mogen ventileren. Hoewel ik die zonder bezwaar zou kunnen krijgen. Je zet jezelf hiermee vooral voor gek omdat je dat uiteraard ook nooit hebt gevraagd aan je andere reageerders, tòch? Jouw “wederhoor” beperkt zich dus enkel tot “gemachtigde” partijen..?

  Je derde is ook direct de mooiste!: “… waarna de eventuele correspondentie verder tussen juristen kan worden afgehandeld…”. Ik begrijp volledig dat jij en je collega´s bij het AD inmiddels ongeveer alles in de juridische context plaatsen (zie de zaak Demmink en de aangifte tegen jou) maar hier ontspoor je dus volledig. Blijkbaar ben je bevreesd voor mogelijke juridische stappen van mijn kant want anders is je reactie niet uit te leggen. Ik vermoed dan ook dat je zo schrok omdat ik je wees op art. 1. Algemeen, van de Leidraad van de RvdJ:

  1.1. “De journalist bericht waarheidsgetrouw. Op basis van zijn informatie moeten lezers, kijkers en luisteraars zich een zo volledig mogelijk en controleerbaar beeld kunnen vormen van het nieuwsfeit waarover wordt bericht”.

  Je schrok echt hè? En je hoopte van harte dat jullie juristen bij het AD je zouden steunen in je leugens, is ‘t niet? Een veroordeling zou ook zomaar invloed kunnen hebben op je carrière.

  Verder vind ik het hartverwarmend dat een groot deel van je reageerders afkomstig is van de site Swapichou, mij niet onbekend. Waarbij ik graag enige andere leugens nog eens wil weerleggen (zonder de schrijffouten te corrigeren):

  1. FeeX van 19 december: ”En Vergeer zet sadiste kinderporno online bij Bou ‘onze juriste’”.
  Niet juist. Ik heb ooit een pleidooi gehouden TEGEN kindermisbruik. Niet alleen had ik die foto’s gekuist maar ook de Zedenpolitie Amsterdam haakte schielijk af toen ik voorstelde dat het gesprek bij mij thuis ook zou gaan over mijn bron en haar vruchteloze pogingen om in die zaak eindelijk eens aangifte te mogen doen bij het openbaar ministerie. Zie http://www.boublog.nl/2013/03/11/andre-vergeer-het-meisje-van-nulde-1/ Mijn bijdrage bestaat overigens uit twee delen, zie: http://www.boublog.nl/2013/03/11/andre-vergeer-het-meisje-van-nulde-2/ waarmee controleerbaar is dat FeeX hier schaamteloos zit te liegen.

  2. FeeX, ook van 19 december: “En Vergeer gaf ook aan dat zijn ‘hersenstoring Tia of CVA’ invloed had op zijn geheugen…toen de politie naar deze foto’s vroeg..”.

  Dit is zelfs een driedubbele leugen. Inderdaad heb ik in februari van dit jaar een CVA opgelopen maar op vragen van “geïnteresseerde” volgers van Swapichou heb ik op 28 juni jl. reeds geantwoord: “Overigens heb ik geen hersenbloeding gehad maar een CVA, een wezenlijk verschil, en gaat het uitstekend met me…” Daarnaast heb ik die “stoornis” ook nooit gebruikt als vermeende invloed op mijn geheugen. Simpelweg omdat mijn geheugen nog prima in orde is en omdat ik dat excuus ook nooit heb gebruikt tegenover de politie. Ten derde heeft de Afdeling Zeden van de Amsterdamse Politie ook nooit gevraagd naar ‘deze foto’s’. Niet, omdat zij al jarenlang zèlf over die foto’s beschikt en niet omdat zij vooral bevreesd was voor een openbare discussie daarover. Overigens had ik graag bemiddeld om die 5 CD-Roms met kinderporno over te (laten) dragen aan Zeden Amsterdam. Nu liggen ze in België bij die welbekende werkgroep…

  Dus Chris, het wezenlijke verschil tussen de leugen en de waarheid zit ‘m vooral in de verantwoording. Waar ‘complotters’ zich telkens willen (en kunnen) verantwoorden over hun bevindingen, staan “journalisten” als jij en jouw trollen die zich slechts bedienen van leugens en verdraaide informatie. En zodra het je te heet onder de voeten wordt, beroep jij je op je juridische afdeling en durft mij zelfs niet eens van repliek te dienen op je eigen blog..

  Hier op internet geldt dus niet alleen ‘wie zwijgt, stemt toe’ maar vooral wie modereert, heeft geen antwoord….

 2. Je lange reactie Vergeer, toont andermaal het gelijk van wat Chris Klomp in deze column uiteenzet.

  Prettige dagen gewenst en leuk om te lezen dat je wel eens op Swapichou kijkt.

 3. Oneens met Chris. Inderdaad zijn de meeste complotgekkies zoals André hierboven onbeduidende figuren die gewoon een uitlaatklep zoeken voor hun mislukte bestaan, maar helaas vormen die een humuslaag waarop er een aantal zijn die uiteindelijk tot geweld kunnen overgaan. Het is een ideale voedingsbodem voor “lone Wolfs” en daar zijn natuurlijk al een aantal concrete voorbeelden van te geven: de zwarte Suzuki Swift, de Boston bombers, de Nederlandse moordenaar van dat Engelse meisje in Kashmir…De lijst is best lang.

  Het probleem is dat deze onzin ook op een steeds activistischere manier aan de man wordt gebracht. Op de één of andere manier is er een kruisbestuiving ontstaan tussen een Occupy achtig activisme en complotwaanzin, waardoor hun impact een andere is dan de gedownplayde versie van Chris. Ik denk dat we daar helder over moeten zijn en de problematiek onderkennen.

  Er ligt ook een heel expliciete agenda, die zich richt op ondermijning van de rechtsorde. Die agenda wordt niet alleen uitgevent door complotgekkies, maar ook gefinancierd door partijen met zakelijke belangen, zoals de familie Poot. Een groot deel van die complotwaanzin is astroturf en ik vind niet dat wij daar als samenleving al teveel bandbreedte voor beschikbaar moeten stellen.

  Je kan hartelijk lachen over een verschijnsel als “soevereiniteit” vanwege de knullige uitvoering, maar het gaat lijnrecht in tegen onze democratisch bestel van wetten en regels, dat nou eenmaal voor iedereen geldt. Ik vind het als medeburger belangrijk dat ons bestel ook laat zien weerbaar te zijn. Er wordt dus een grens overschreden als mensen zich “soeverein” verklaren.

  Waar trek je grenzen? Ik was nooit een voorstander van Fortuijn hoor, maar voor hij neergeschoten werd kreeg die ook nog een ludieke taart (met poep erin) in zijn gezicht gesmeten. Dit soort activisme is een hellend vlak.

  Al met al denk ik dat wat meer repressie aan de orde is.

 4. Vanuit zijn rol bekeken is Chris ook tamelijk weerbaar tegen haat- en lastercampagnes. Natuurlijk moeten redacties lachen om zulk soort e-mailtjes en blogstukjes. Ik ben zelfstandige, krijg mijn opdrachten uit mijn netwerk, dus kan ook wel wat hebben. Maar er worden zeer veel schadelijke haatcampagnes gevoerd tegen vaak willekeurige mensen, die dat niet kunnen incasseren. Die met bizarre fantasieverhalen over hun persoon niet aangenomen gaan worden en die dus echt bang worden als ze bedreigingen ontvangen vanwege hun mening. Die mensen verdienen het echt om beter dan nu daarentegen beschermd te worden.

  Ik vind het standpunt van Chris van weinig compassie getuigen met mensen die hier echt schade van ondervinden: bijvoorbeeld de moeder van Anass en haar woordvoerster; maar ook een willekeurige Facebook vriendin van ze, wier enige misdrijf was dat ze voor de Rijksoverheid werkte. Of mijn zoontje die nog online beledigd en bedreigd werd. Dit zijn maar een paar voorbeeldjes uit één zaak. De voorbeelden uit de zaak Vaatstra kan Chris er denk ik ook zelf bij verzinnen.

 5. @andrevergeer – er zijn mensen die op 100 meter afstand van een bos staan en na lang wikken en wegen een mening formuleren. Op basis van aantekeningen, schetsen van het bos. Foto’s.

  Er zijn ook mensen die met hun neus op een boom staan en denken te weten hoe het bos precies in elkaar steekt.

 6. @jeroen – ik onderschat niets. De voorbeelden die je aanbrengt zijn voorbeelden van extreme persoonlijkheden die ook zonder het internet overgaan tot extreme acties. Ik geloof niet dat mensen beschadigd raken door lastercampagnes die gevoerd worden door mensen die zichzelf bij voorbaat in de kijker spelen door het ‘debat’ op onfatsoenlijke gronden te spelen.

  Je moet het internet ook niet groter maken dan het is. Ik heb jarenlang op shocklog GeenStijl gestaan. Het heeft mijn privé- en werkzame leven nooit enige schade toegebracht. Integendeel. Mensen zijn doorgaans verstandiger dan je wellicht denkt. Zij prikken er wel doorheen.

  Dat gezegd hebbende: natuurlijk hebben mensen last van personen die zich respectloos en gewetenloos gedragen en er niet voor terugdeinzen om met leugens te werk te gaan. Ik ben het met je eens dat repressie daar een goed middel is. Dat zie je ook terug in de maatschappij. Mensen als Micha Kat en Dankbaar komen niet voor niets in de rechtszaal terecht. Hun schrijfsels worden verboden, websites gaan op zwart of ze zullen vroeg of laat met dwangsommen tot de orde worden geroepen. Dat is een proces dat juist vanwege de zorgvuldigheid van een rechtsstaat iets langer duurt dan risicoloos bagger op een weblog kalken. Maar uiteindelijk grijpt men wel in. Zie ook de Deventer-moordzaak waar Maurice de Hond hard tot de orde werd geroepen en de Kat-zaak waar zelfs een hele website op zwart is gezet.

  Je ziet dat ook de vrijheid van meningsuiting door Dankbaar vrij snel een grens heeft bereikt. Het is een kwestie van tijd voor ook daar dwangsommen en schadevergoedingen aan de orde komen. Sterker: die vergoedingen zijn al bij een rechter ingediend. Het lot van een complotdenker is vergelijkbaar met dat van Wilders. Ze moeten steeds harder schreeuwen om hun rare en onwerkelijke boodschap aan de man te brengen. Eerst overschrijden ze fatsoensnormen. Daarna lopen ze tegen de grenzen van de wet aan.

  Uiteindelijk moet je onzin laten waar het is. Onzin moet onzin heten.

 7. Dan zijn we het redelijk eens, op één punt na: ik denk dat het verband tussen de “media” die deze mensen consumeren en hun uiteindelijke handelen sterker is dan je veronderstelt en het de vraag is of ze tot hetzelfde grensoverschrijdende gedrag gekomen zouden zijn zonder die media. Het is gewoon opruiing. Mensen gaan pas op heksen jagen als die eerst aangewezen werden.

  Het gedrag van deze gestoorde mensen wordt gekanaliseerd op een manier die ik in ieder geval maatschappelijk onwenselijk vind. Om een zeer voor de hand liggend voorbeeld te geven: die publicatie op het internet van de dagboeken van Maaike werd natuurlijk aangejaagd door Kat en Dankbaar (in onderlinge afstemming , blijkens de gespreksopnamen op Wim’s site), met alle schadelijke gevolgen van dien. Maar het zijn geen toevallige incidenten, het is structureel.

  En als je dan bedenkt dat de kernblogs van de complottertjes waarop een onophoudelijke stroom van smaad en laster verschijnt gefinancierd worden door de familie Poot, dat daar omheen allerlei meeliftende satellietblogs zijn die dat dan weer vermengen met hun eigen wanen, rancune en haat, denk ik dat er onnodig gif in de samenleving geïnjecteerd wordt.

  Ik vind jouw beeld van complotters beter bij sites als Niburu passen, maar vind die haatblogs risicovoller. Die hebben nu wel de overhand en dat was vroeger anders. Ik ging vroeger ook wel eens met een joint op over de Annunaki, alien abduction en anal probes ouwehoeren op Yahoogroups. Maar dit is anders, kwaadaardiger.

 8. En naar die onzin moet je niet alleen op inhoudsniveau, maar ook op betrekkingsniveau kijken. Ook onzin, zeker als die constant herhaald wordt, kan aan het eind van de dag schadelijke effecten hebben. Jij kijkt er denk ik strikt inhoudelijk naar als journalist, begrijp ik. Maar ik heb eerder een paarse broeken achtergrond, zie het beeldvormingsspel dat gaande is en maak me zorgen.

  Als je zegt dat het onzin moet blijven vind ik dat je die dimensie onderschat. Het is een manier van de andere kant opkijken, terwijl ik dus denk dat het de hoogste tijd is dat er wat effectiever mee geëngageerd wordt. Bij Wilders moest onzin ook onzin blijven. Moet je kijken waar we nu zijn als samenleving.

 9. Als je de zaak Anass vergelijkt met de zaak Vaatstra en niet zozeer de feiten van plottertjes gaat checken (duh. Die zijn dus bullshit) maar naar gedrag, zie je zoveel overeenkomsten dat het haast wel lijkt of er een draaiboek uitgerold werd. Bij Julian en Ruben’s moeder zag je het ook hoewel die wat beter afgeschermd werd, maar het wachten is echt op de volgende slachtoffers van deze manier van “waarheidsvinding”.

  Houdt niet op. Niet vanzelf.

 10. @Chris

  Je bent je bewust van het feit dat Jan Poot ‘casino’ Jack Abramoff en die Rubinstein inhuurde voor zijn haatcampagne? Enig idee van de misselijkmakende tea party astroturf methoden die dat in zijn kielzog met zich meebrengt en de maatschappelijk ontwrichtende effecten daarvan? En dat dan weer in een giftige mix met een vernisje van Occupy activisme, ik vind dat het gewoon weggesneden moet worden uit blogosphere. En ja, dat kan.

 11. Wat me de tijd met deze publicisten, onderzoekjournalisten etc… heeft doen leren is, dat elke actie een reactie oplevert.
  Maar wel zodanig dat hun voordeel eruit springt, hoe ongeloofwaardig aanelkaar vastgeniet met halve aannames en onduidelijke die feiten dan ook zijn.

  Men schuwt zelfs een persoonlijke aanval niet, om maar hun gelijk aan te tonen. Ik heb in de loop der jaren natuurlijk een muur om me heen gebouwd, die me tegen al die onzin beschermt. En prik daar met mijn nuchter verstand en besef snel doorheen. Ik ga hier bewust ook niet in op details en feiten, dat roept alleen maar weerstand op.

  Het was wel tenenkrommend om een kort geding mee te maken tegen de heren Dankbaar en Mauritz. Hoe kan een mens zover komen dat ze met al hun overtuigingskracht zo door de rechter worden afgemaakt?
  Volgens mij ligt er hier in Nederland een braakliggend terrein, waarin specialisten hun werk kunnen doen. Want dát is er zeker, niet alleen voor nu maar zeker voor de toekomst.

  Het zou niet alleen een warme kerstgedachte zijn, maar ook een goed voornemen voor 2014 om elkaar de rust en respect te tonen.

 12. @Freddy

  Jij bent wel een heel goed voorbeeld van wat ik bedoel, als je ziet wat er allemaal over je vader en jou geschreven wordt. Ik vind niet dat wij als samenleving van jou kunnen verlangen een muur om jezelf te bouwen, maar dat je normaal je leven kan leiden. Dat je in staat moet zijn om weerwoorden te leveren zonder direct op de bizarst denkbare wijze aangevallen te worden. Je bent geen publiek figuur. Nederlandse internet agressie is trouwens ook erger dan in omringende landen.

 13. Ze zijn gestoord Chris, maar best ernstig, geen zelfkennis, geen zelfkritiek.

  Ik wil er eigenlijk niet veel mee te maken hebben maar omdat Wim Dankbaar er zo krankzinnig er mee moest doen in de zaak Vaatstra ben ik er behoorlijk in beland.

  Het enige wat ik wil, of zou willen bewerkstelligen, is dat de mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben.

  Lachen om ze kan je tot je dubbel ziet. Maar tussen de tranen van het lachen door kan niemand ontkennen dat deze mensen gewoon niet 100% zijn. Van Wim Dankbaar tot Gepke de Leef tot Micha Kat. Ze zijn gewoon van het padje en niet meer 100%. Dat is erg. Het is erg dat we niet goed voor dit soort mensen zorgen voordat ze ernstige schade aanbrengen. Om hunzelf maar vooral anderen te beschermen.

  Let wel. Een waakzame maatschappij moet er altijd zijn, we worden altijd belazerd, gecorrumpeerd door mensen. Hiervoor hebben we als het goed is journalisten, zij die misstanden aan de kaak stellen om politiek en rechters wakker te schudden.

  Maar niet door dit soort losers. Deze mensen hebben gewoon hulp nodig.

  Laat mij duidelijk zijn. Heel duidelijk,

  Dit zijn NIET de waakhonden van onze maatschappij. Dit zijn de vlooien en bloedzuigers van onze maatschappij. En daarvoor dienen ze geholpen te worden al dan niet met kracht.

  Ik hoop dan ook dat de Dankbaar uitspraak sterk opstaat en er vervolg aan komt.

  Dit zijn geen waarheidsvinders, geen rechtvaardige strijders, geen activisten. Dit zijn gekken die de mond gesnoerd moet worden voor hunzelf maar vooral de mensen die echt pijn in hun hart kennen.

 14. ‘De diverse haatsites hebben allemaal een select publiek. Een handjevol gelijkgestemden vindt er de eigen waarheid, hoe onfatsoenlijk ook opgeschreven. Ze krijgen bevestiging van hun eigen denkbeelden, hoe bizar soms ook.’

  Daar zeg je iets essentieels. Het geeft ze ook de indruk dat ze de publieke opinie kunnen beïnvloeden. Ik heb jaren terug een beetje die 9/11 complotdenkers gevolgd. Zelfde patroon: aanvankelijk hebben ze een kleine kennisvoorsprong, die ze benutten om de media te bestoken met hun visies. En dan beginnen de frustraties: de media nemen die verhalen niet over, en anderen zoeken naar tegenargumenten om hun argumenten te ontkrachten. De tegenstanders worden als betaalde trollen weggezet, en de complotdenkers trekken zich terug in hun loopgraven. Je ziet het aan een reactie van Vergeer: een onmachtsgevoel dat behoorlijk agressief geuit wordt. De 9/11 complotdenkers die een jaar of wat lawaai maakten zijn inmiddels weer in de anonimiteit verdwenen. Dat gaat ook met figuren als Vergeer en Dankbaar gebeuren. Die gaan inzien dat vechten tegen ‘gezond verstand’ geen zin heeft.

 15. Je hebt overigens gelijk dat het de dorpsgekken zijn. De gasten in de kroeg die je na een tijdje de deur wijst. Het probleem, en daarin ga ik mee, is dat ze anderen aansteken met hun gekte. Dat is akelig. Nogal. Er zijn mensen op mijn behulpzaam blogje geweest die alles geloofde. Die er vol mee in gingen maar later (na de feiten) moesten onderkennen dat ze het niet snapten, niet begrepen maar slechts geloofden. Martijn Alberda is een goed voorbeeld daarvan. Ik wens je veel lees plezier.

  @Jeroen heeft gelijk daarin. Het is niet een ‘probleempje’ het is met de komst van het internet een groot probleem, vooral omdat andere labiele mensen aangestoken worden.

  Let wel. Niets met waarheidsvinding te maken. Dit is paranoïde schizofrenie. Zoeken naar waarheden die er niet zijn.

 16. @Frank

  De hits die deze sites krijgen, of de manier waarop een krant als het AD en ook GeenStijl omgaan met het Demmink verhaal laten helaas een ander beeld zien. Die invloed is er.

 17. Het is overigens een denkfout om te menen dat een complotgekkie altijd ongelijk heeft OMDAT het een complotgekkie is. Er kunnen incidenteel ook echte dingen tussen zitten die wel echt kloppen. Dat maakt het ingewikkeld.

  Omgekeerd geldt dat ook: verstandige mensen kunnen soms ook onzin beweren.

 18. > Niet alleen had ik die foto’s gekuist

  Dat kan wel wezen, André Vergeer, je hebt wel degelijk smerige foto’s zitten plaatsen bij Micha Kat op de site. Ik heb ze gezien, ze waren smerig en het plaatsen nodeloos. Zo is het en niet anders.

 19. Wel eens met Jeroen in http://journalistklomp.com/2013/12/21/hulde-aan-complotgekkies/#comment-14809 .

  Als mensen buiten de wet gaan, moeten ze hard aangepakt worden, inderdaad misschien wel harder (en vooral sneller!) dan nu gebeurt. Wel denk ik dat de bestaande wetten en het bestaande wettelijk apparaat (mits niet overbelast!) daarvoor voldoende is.

  Er is altijd evenwicht nodig tussen burgerrechten en het aanpakken van uitwassen. Volgens mij maken rechters die afweging goed. Zo ook bij het recente vonnis in Vaatstra vs. Dankbaar&Mauritz: publiceren dagboek van een ander mag niet, publiceren eigen boek wel. Mooi afgewogen. Zo hoort het ook.

 20. @Ruud

  Het is overigens een denkfout om te menen dat een complotgekkie altijd ongelijk heeft OMDAT het een complotgekkie is.

  Een stilstaande klok loopt ook twee maal daags gelijk.

 21. Swap I Chou:
  > Dit zijn gekken die de mond gesnoerd moet worden voor
  > hunzelf maar vooral de mensen die echt pijn in hun hart
  > kennen.

  Alleen indien en voor zover ze buiten de wet gaan, wat mij betreft. Verder hoort er niemand de mond gesnoerd te worden. We hebben namelijk een rechtstaat met een fundamentele uitingsvrijheid. Heel belangrijk punt voor mij. Ik vind dat veel mensen daar veel te gemakkelijk aan voorbij gaan.

 22. André, jij had wel foto’s bij Bou gezet.
  geen leugen, dus
  Welk effect heb je daarmee bereikt?
  Hoopte je te bereiken??

  Ook je eigen adres erbij.
  Of je hebt erg veel geluk gehad dat de daders je met rust laten.
  Gezien jij gevoleige info kunt verstrekken.
  Of het is een verkapte reclame voor je verzameling.
  Het voegde niets toe, behalve het’ horroreffect’

  En een Cva..daar herstel je niet zo snel van.
  Zeker lange teksten gaan moeilijk, en er blijven restverschijnselen, in tegenstelling tot een tia.

  Ik twijfel over ‘je ziekte’ en vind het ook niet netjes om het als smoes te gebruiken.
  Mensen met een NAH moeten leren leven met hun beperkingen.
  En gezien je enorme ellenlange lappen tekst kun jij wel de aandachtsspanne erbij houden.
  Dan moet jij ook toch wel in een rap tempo zijn gerevalideerd.
  Knap en wonderbaarlijk.
  Maar goed.. je kinderen waren artsen..dus de zorg rondom jou zou wel goed snel en effectief geweest zijn.
  Zoals het ook hóórt te zijn.

  Wel valt mij op dat ‘complotdenkers’ altijd ‘slachtoffers’ zijn.
  Grenzen overschrijden van anderen, en bij tegenwerking of tegengeluid de slachtofferrol kiezen , of een haatcampagne starten.
  Als ik de verhalen van ‘de harde trouwe kern’ lees, dan zijn er dus vele familieleden vermoord door vaccinaties en overheid.
  Zijn er getuigen van kannibalisme en sadisme en.. jawel ook foto’s om het te bewijzen, etc.(!)
  Ook zijn er kelders en tunnels waar de prooi van de elite ‘gekweekt’ wordt.
  Er zijn getalenteerde horror en fictie schrijvers ertussen.

  Maar goed. André.. dat soort ‘horrorschrijvers’ doen het goed op de sites waar’ jullie theorieën’ floreren.
  Extremisten genoeg daar.

  Tuurlijk is er corruptie en misbruik, belangenverstrengelingen, mensenhandel,en fraude.
  Jullie ‘nemen’ serieuze onderwerpen om het tot boegbeeld/dekmantel te maken van jullie eigen waan/visie.

  Dat is jammer, want betrouwbaarheid is bij deze complotsites ver te zoeken.
  Misleiding noem ik het.
  Vind ik net zo verwerpelijk als ‘de goede doelen organisaties die hun eigen zakken spekken’

  Mijn woorden, mijn mening mijn visie.

 23. Wat me altijd weer zo bevreemdt is dat er zoveel Nederlanders zijn die denken dat onze vrijheid van meningsuiting iets is als het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, terwijl die van ons toch echt stukken minder absoluut is. Gelukkig maar. Ik vond het interview van de meiden van Halal met Hans Teeuwen indertijd ook grappig hoor, maar als cabaretier begreep hij weinig van Feinberg’s offense principle:

  http://plato.stanford.edu/entries/freedom-speech/#OffPriFreSpe

 24. Die Jasper is wel een mooie tovenaar, 2 fietsen in de greppel zetten en dan ook nog een meisje bedreigen, welke zich niet verweerd en dan rustig meewandeld. en waar zijn die 3 liter bloed dan gebleven uit het autopsie rapport? (mollenhoop onder het lijk en weggelopen in de grond??) Wat Annas betreft, hoe kan een ultra moderne heli en honden niets vinden 50 meter van de fiets?? Wat is er gek aan of complotter om hier antwoord op te krijgen?

 25. Heel Friesland heeft getuigd tegen die 2 assielzoekers en jij wou anders beweren Freddy. Laat ik je dit zeggen. Als de dochter van Beatrix dit had overkomen, dan zouden de feiten en getuigen tellen en die 2 assielzoekers hangen, dan zou het niet de doofpot ingaan. Ik heb al eerder geschreven hoe Jasper in de val is gelokt door die hoeren die in contact stonden met die Duitser van die caravan en zijn sperma achterhielden. Trouwens ook Peter flapdrol de Vries zat op het goede spoor, tot meneer zich ineens terug trok en voor het OM werkte.

 26. @René

  Het zijn serieus heel domme vragen en dat je daar geen antwoord op krijgt heeft vooral te maken met het feit dat het je niets aangaat, ook al vind je jezelf een intelligente amateurspeurder. Je “vragen” hebben verder geen toegevoegde waarde en je moet er mensen niet mee lastigvallen.

 27. @Yvonne Hoekema

  Jij gebruikt de woorden van Pim en nee, teigert kijkt niet naar het filmpje, terwijl jij helegaar niet weet of dat hij dat had gewild.
  Hoef je niet te begrijpen hoor, frutsel gewoon een lekker etentje in elkaar, verstop je pc en je pennen met zure inkt, en gaat eindelijk eens genieten deze dagen van de rust met een lekker muzakje erbij.
  Groetjes

 28. @Jeroen
  Ik vind mezelf geen intelligente speurder, ik stel me deze vragen naar aanleiding van wat ik lees in het verslag van de rechtbank en in de kranten, Wat is hier zo heel dom aan?

 29. @René

  Dat bepaalde opgeloste zaken nog een beetje nasudderen in dat koppie van je omdat je niets van oorzaak en gevolg, fietsen en de mogelijkheden van helicopters begrijpt kan best. Mag heus wel.

  Wat niet mag is mensen constant blijven stalken met je domme vragen, want het is natuurlijk niet hún schuld dat je dom, obsessief en opdringerig bent.

 30. Nee René, je praat het na van andere complotgekkies en pusht het alsof het de “talking points” van een politieke campagne zijn. Maar ik ga jou niet uitleggen wat daar dom aan is, want ik heb de verplichting niet om me bezig te houden met jouw obsessies.

 31. Kijk ook naar je eigen mentaliteit in dit draadje. Volledig off-topic om het inhoudelijk over de zaken Vaatstra en Anass te gaan hebben, terwijl het onderwerp van dit draadje het mismaakte gedrag van plottertjes is. Maar dat kan jou niets schelen en je gebruikt het gewoon als aanleiding om je debiele talking points alsnog overheen te rammen.

  Kan je een tijdje mee doorgaan, maar uiteindelijk bereik je er alleen maar mee dat je uitgesloten wordt. Dat niemand je nog te woord wil staan en als je te ver gaat zal proberen je beboet, achter slot en grendel of in een dwangbuis te krijgen met een haldol injectie in de bips.

  Voor jou zijn de zaken Vaatstra en Anass nooit afgelopen, maar daar hoef je niet het probleem van anderen van te maken. Niemand is verplicht jouw domme vragen te beantwoorden.

 32. @Jeroen, waar heb je het over? Het stuk hier gaat over “complotgekkies” en dit is voor het eerst dat ik deze blog zie per toeval. En die 3 liter bloed die is verdwenen praat ik niet na, maar dat staat in het autopsierapport van het OM. Die vraag van die fietsen haal ik weer uit het rechtbankbank verslag, niet meer en niet minder….Verder begrijp ik je agressie niet, verklaar waar het bloed is gebleven en maak een you tube over de “dynamo truc” met 2 fietsen in je hand, dan kunnen we de complotgekkies eindellijk en voor altijd nar de man sturen!

 33. “naar de maan sturen”….mn a blijft plakken….fijne feestdagen en denk om je rikketik, (vreemde website/blog is dit, had er nog nooit van gehoord, ben er snel weer weg…brrrrrrrrrrrrr 😉

 34. @René

  Dit draadje gaat over het gedrag van complotgekkies, niet hun wanen op een inhoudelijk niveau. Die zijn namelijk niet zo interessant. Dankbaar maakte die denkfout ook al tijdens zijn zitting die nu doorverwezen werd naar de meervoudige strafkamer. Daar ging het over smaad en laster en niet over de zaak Vaatstra en hier gaat het om gedrag van plottertjes en niet de zaak Vaatstra. Snap je dat?

  Het is niemands probleem dat je de analytische vaardigheden van een hondedrol hebt. Je bent geen belanghebbende, geen journalist, geen agent, je hersenschimmen boeien gewoon niet en je moet ophouden daar mensen mee lastig te vallen.

 35. @ Nieuwsbreker.
  “Heel Friesland heeft getuigd tegen die 2 asielzoekers en jij wou anders beweren Freddy.”

  Dus jij gaat vertellen dat heel Friesland (oog)getuige was van wat er gebeurde op P.D die nacht?

  Dat er wantrouwen was tegen de asielzoekers, dat was duidelijk.
  Dat de politiek erboven op sprong, gooide nog meer olie op het vuur.
  Geke komt het dichtste bij (oog)getuige, maar geloofwaardig is haar verhaal niet.
  Dat er problemen waren met asielzoekers geloof ik wel.
  Dat er wantrouwen was, is ook logisch en had gevolgen.
  Maar feitelijke getuigen (heel Friesland of de eliteclub) dat is fictie.
  Feit en fictie moet je kunnen scheiden.

 36. Jeroen schreef:
  > Dit draadje gaat over het gedrag van complotgekkies, niet
  > hun wanen op een inhoudelijk niveau.

  Tunnelvisie. De verkeerde personen zeggen het, dus dan kan het niet waar zijn, ook niet gedeeltelijk.

  Dit soort denken is minstens zo fout als het complotdenken zelf.

 37. Jeroen:
  “[…] denken dat onze vrijheid van meningsuiting iets is als het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, terwijl die van ons toch echt stukken minder absoluut is. ”

  Klopt, en mee eens.

  Is ook vastgelegd door de http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_Europa (waarvan bijvoorbeeld ook Rusland lid is, niet te verwarren met de EU of de Europese Raad, dus): http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Verdrag_voor_de_Rechten_van_de_Mens, artikel 10, http://nl.wikipedia.org/wiki/Artikel_10_van_het_Europees_Verdrag_voor_de_Rechten_van_de_Mens

  De beperkingen staan in lid 2 daarvan. “Behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet”, dus. Veel mensen weten of snappen dat inderdaad niet.

 38. > verklaar waar het bloed is gebleven

  In het lichaam, omdat ze al eerder dood was en haar hart dus niet meer klopte. Zou het kunnen? Ik weet het niet.

 39. @ Renee
  “staat in het autopsierapport van het OM.”
  Ik denk niet dat het O.M deze gegevens op internet zet.
  Wie er inzage in mag hebben weet ik niet.

  Of jij inzage had, betwijfel ik.
  En idd, wat Ruud zegt, als er geen hartslag is, dan blijft het bloed in het lichaam.

 40. @ruud 11:44

  Ik schreef daar dat het off topic is om het inhoudelijk over de zaak Vaatstra te hebben. Wat jij daarvan maakt heeft met je eigen gebrek aan leesvaardigheden te maken, maar betrek mij daar niet in, halve zool.

  @ruud 11:57

  De “vragen” die René stelde getuigen van een schrijnend gebrek aan analytische vaardigheden en de vergelijking met een hondedrol was in wezen nog complimenteus.

  Houd een sop met je domme gezever, Ruud. Ga maar de spelling van reaguurders corrigeren, dan voeg je tenminste iets toe.

 41. OT: Vonnis zaak-Rishi in eerste aanleg nu beschikbaar.

  Uitspraak per ten laste gelegd feit:
  • primair: moord, subsidiair doodslag: ovar
  • subsidiair: zware mishandeling, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft: ovar
  • meer subsidiair: mishandeling, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft: ovar
  • meest subsidiair: dood door schuld: vrijspraak

  Nabestaanden Rishi willen nu de Staat aanklagen.

 42. @ Rene

  Waarom moet Jasper een mooie tovenaar zijn als hij, om maar eens wat te noemen, de fietsen na de daad van de weg in de greppel heeft gezet? Uit het zicht?

  Wie zegt dat zij in het begin geen verzet heeft gepleegd? Zomaar weer een aanname. Wat er in elk geval is gebeurd: ‘Het mes houdt hij steeds in de rechterhand tegen haar hals en hij drukt Marianne met links stevig tegen zich aan.’ Onder deze dreiging lijkt wegrennen of wegrukken niet echt een optie.

  Er is wel degelijk bloed aangetroffen, staat in het requisitoir. Bloed was uitgangspunt voor DNA profiel. Onder meer: ‘Uit een kapotte stiknaad aan één kant van het sterk doorbloede gedeelte van ongeveer 11 cm van de band, is te zien dat hard getrokken is (p. 658 – 664).

  ‘Op p. 710 is op foto 189 te zien dat het gezicht van Marianne een streperig bloedbeeld vertoont dat veroorzaakt is door bebloed gras.’

  Er is maar een getuige die zegt dat hij geen bloed zag, het is de vraag aan welke kant hij van het lichaam stond. Grote kans dat bloed is weggestroomd, in het gras.

  Heli’s en speurhonden zijn geen wondermiddelen, zeker als je niet weet waar je moet zoeken.

 43. Herstel @16:03
  Vrijspraak voor primair ten laste gelegd feit, i.p.v. ovar. Dus:

  Uitspraak per ten laste gelegd feit:
  • primair: moord, subsidiair doodslag: vrijspraak
  • subsidiair: zware mishandeling, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft: ovar
  • meer subsidiair: mishandeling, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft: ovar
  • meest subsidiair: dood door schuld: vrijspraak

 44. @Frank

  Die dingen werden al vaak in alle toonaarden aan René en zeker ook André uitgelegd. Er volgt geen enkel antwoord op, of zojuist weerlegde stellingen worden gewoon herhaald. Vaak zie je dat er ook persoonlijke aanvallen en verdachtmakingen op volgen, maar een redelijke wisseling van argumenten is niet mogelijk.

 45. Waarom leg je anderen langs een lat die je zelf njet haalt, Ruud? Wat is het nut daarvan?

 46. ==
  Waarom leg je anderen langs een lat die je zelf njet haalt, Ruud? Wat is het nut daarvan?
  ==

  Prachtige uitspraak Jeroen, het vat perfect al jouw misverstanden over mijn levenshouding samen. ‘Nuff said.

 47. Alleen de perfecte meester mag kritiek hebben. Feilbaren moeten zwijgen. Zo zie jij het kennelijk.

  Terwijl ik redeneer: juist door mijn eigen feilbaarheid zie ik ook de fouten van anderen helderder. Samen kunnen we daar beter van worden — in theorie, want in werkelijkheid wekt kritiek alleen maar woede en irritatie en nooit zelfverbetering bij anderen op.

  Een beetje het open source- en wiki-concept dus, alleen, dat werkt wel.

Reacties zijn gesloten.